Základy mentorských dovedností_32 hodin

posted in: Aktuálně | 0

Vzdělávací akce obsahuje témata, která umožní účastníkům získat představu o mentoringu, o jeho principech a postupech a v neposlední řadě o roli mentora ve škole. Naučí se základní postupy, aby byli připraveni poskytovat  profesní podporu dalším učitelům. Budou také připraveni na sobě dále pracovat, aby se v mentoringu zlepšovali. Tento vzdělávací program umožňuje získat přehled o dovednostech mentora a jejich uplatnění při mentorské práci. Účastníci dostanou možnost ujasnit si svojí cestu k roli mentora – ve vlastní škole či ve škole jiné.

Konkrétním přínosem činnosti mentora ve škole je schopnost reflexe plánování a průběhu vzdělávání, a tím přispívat ke zlepšování kvality vzdělávání v hodinách. Mentoring je individuální práce s učitelem podle jeho potřeb, která pomáhá rozšiřovat vnímání souvislostí při práci v konkrétní třídě, v konkrétní hodině a je efektivním nástrojem profesního růstu.

Zařazená jsou témata:
–  Charakteristiky kvality pedagogické práce – kompetenční model.
–  Kritéria dobré učitelské práce, indikátory dobrého pedagogického výkonu.
–  Úloha a odpovědnost mentora, kompetence a mentorské dovednosti.
–  Vyhodnocení vlastních předpokladů účastníků pro budování role mentora.
–  Vztah mentora a mentorovaného, role mentora.
–  Principy individuální práce s lidmi – mentorig, koučing, poradenství, terapie. Co je spojuje, co je odlišuje.
–  Praktický nácvik aktivního naslouchání a modelu GROW.
–  Průběh jednání pro nastavení kontraktu s klientem – co slíbit, co nikoliv. Smlouva.
–  Evaluace průběhu a výsledků spolupráce.
–  Mentorská sebereflexe, plánování osobního růstu.

ROZSAH a ČAS: 32 vyučovacích hodin, 9:00 – 15:30 hodin (dle dohody)

CENA: 13 400 Kč

Termíny v roce 2023:
1. 3. , 22. 3., 13. 4. a 11. 5.